Un psicòleg psicoterapeuta a Vic

Un psicòleg psicoterapeuta a Vic

Josep Molas Font

Josep Molas Font

Josep Molas Font

01.

l'espai

Per poder-se donar un procés terapèutic és necessari l’existència d’algunes coses que no són el procés terapèutic pròpiament dit. Sense aquests elements es fa difícil la creació del procés. En l’espai de la consulta és on es donen aquests elements: la confidencialitat, l’acceptació incondicional i la solidaritat.La confidencialitat, com a pedra angular de tota relació terapèutica sense la qual és impossible establir un vincle de confiança amb l’altra. L’acceptació incondicional de l’altra persona amb independència de les seves actituds, sentiments o accions concretes que hagi pogut tenir o manifestar en un moment donat. La solidaritat amb el moment personal de l’altra i amb el seu sofriment.

01.

l'espai

Per poder-se donar un procés terapèutic és necessari l’existència d’algunes coses que no són el procés terapèutic pròpiament dit. Sense aquests elements es fa difícil la creació del procés. En l’espai de la consulta és on es donen aquests elements: la confidencialitat, l’acceptació incondicional i la solidaritat.La confidencialitat, com a pedra angular de tota relació terapèutica sense la qual és impossible establir un vincle de confiança amb l’altra. L’acceptació incondicional de l’altra persona amb independència de les seves actituds, sentiments o accions concretes que hagi pogut tenir o manifestar en un moment donat. La solidaritat amb el moment personal de l’altra i amb el seu sofriment.

01.

l'espai

Per poder-se donar un procés terapèutic és necessari l’existència d’algunes coses que no són el procés terapèutic pròpiament dit. Sense aquests elements es fa difícil la creació del procés. En l’espai de la consulta és on es donen aquests elements: la confidencialitat, l’acceptació incondicional i la solidaritat.La confidencialitat, com a pedra angular de tota relació terapèutica sense la qual és impossible establir un vincle de confiança amb l’altra. L’acceptació incondicional de l’altra persona amb independència de les seves actituds, sentiments o accions concretes que hagi pogut tenir o manifestar en un moment donat. La solidaritat amb el moment personal de l’altra i amb el seu sofriment.

02.

la persona

És normal que les persones passem per moments de crisi per canvis en els nostres estils de vida: inici d'una relació de parella, naixement d'un fill, viudetat, canvi de feina, atur, enamorament, dol per una persona estimada... O bé per situacions que afrontem amb ansietat, por, ràbia, vergonya... El que ens diferencia d'uns i altres és amb la capacitat i habilitat que en aquells moments tenim per interpretar la situació i resoldre-la. I no sempre ens en sortim! La teràpia psicològica consisteix en poder observar aquestes situacions des d'una altra òptica i poder trobar alternatives que ens permetin viure d'una manera més saludable.

02.

la persona

És normal que les persones passem per moments de crisi per canvis en els nostres estils de vida: inici d'una relació de parella, naixement d'un fill, viudetat, canvi de feina, atur, enamorament, dol per una persona estimada... O bé per situacions que afrontem amb ansietat, por, ràbia, vergonya... El que ens diferencia d'uns i altres és amb la capacitat i habilitat que en aquells moments tenim per interpretar la situació i resoldre-la. I no sempre ens en sortim! La teràpia psicològica consisteix en poder observar aquestes situacions des d'una altra òptica i poder trobar alternatives que ens permetin viure d'una manera més saludable.

02.

la persona

És normal que les persones passem per moments de crisi per canvis en els nostres estils de vida: inici d'una relació de parella, naixement d'un fill, viudetat, canvi de feina, atur, enamorament, dol per una persona estimada... O bé per situacions que afrontem amb ansietat, por, ràbia, vergonya... El que ens diferencia d'uns i altres és amb la capacitat i habilitat que en aquells moments tenim per interpretar la situació i resoldre-la. I no sempre ens en sortim! La teràpia psicològica consisteix en poder observar aquestes situacions des d'una altra òptica i poder trobar alternatives que ens permetin viure d'una manera més saludable.

03.

la teràpia

Entenc la psicoteràpia com aquella ciència que situa a la persona en el centre de la seva pròpia història i com a única responsable dels seu comportament i del seu canvi. El diàleg prové de la paraula grega diálogos que significa “a través del coneixement o sabiesa” entre les dues persones que estan exercicint l’acte de dialogar. Podríem descriure la psicoteràpia com el diàleg entre dues persones cada una amb la seva pròpia saviesa. En tots els motius la psicoteràpia sempre crea un espai de llibertat on s’hi aboquen les opinions, els fets, les realitats que cada ú aporta sense establir un judici previ i amb l’objectiu de millorar el benestar emocional i físic.

03.

la teràpia

Entenc la psicoteràpia com aquella ciència que situa a la persona en el centre de la seva pròpia història i com a única responsable dels seu comportament i del seu canvi. El diàleg prové de la paraula grega diálogos que significa “a través del coneixement o sabiesa” entre les dues persones que estan exercicint l’acte de dialogar. Podríem descriure la psicoteràpia com el diàleg entre dues persones cada una amb la seva pròpia saviesa. En tots els motius la psicoteràpia sempre crea un espai de llibertat on s’hi aboquen les opinions, els fets, les realitats que cada ú aporta sense establir un judici previ i amb l’objectiu de millorar el benestar emocional i físic.

04.

parlem?

04.

parlem?

04.

parlem?

04.

parlem?